Monday, July 27, 2015

BookTube-A-Thon TBR

Вече трета година участвам в BookTube-A-Thon и нямам търпение да дойде 3 август.


 Ако не ви е известно, BookTube-A-Thon е маратон за четене на книги, който беше създаден преди 3 години от Ариел Бисет и Рейлийн Лимей. Маратонът продължава една седмица (в случая от 3 до 9 август) и целта е да се прочетат, колкото се може повече книги, докато се забавляваш с предизвикателства и игри. Има 7 предизвикателства за 7 дни, за които трябва да намериш книги, които ги покриват и може с една книга да покриеш 2, или дори 3, предизвикателства. Обикновено в Twitter се правят reading sprees и разни игри по време на маратона, така че може да последвате акаунта на BookTube-A-Thon. А ако се нуждаете от повече информация може да проверите и канала в YouTube
 Вчера беше пуснато видеото с предизвикателствата в канала и аз веднага започнах тършуването за книги, които да покриват предизвикателствата. Също така започнах да разпитвам хора дали ще участват и да им помагам с избора на книги. 

Предизвикателствата:
1. Да прочетеш книга със синьо на корицата. 
2. Да прочетеш книга от автор, който има същата първа буква на фамилията като твоята.
3. Да прочетеш нечия любима книга. 
4. Да прочетеш последната книга, с която се сдоби. 
5. Да прочетеш книга без да я оставяш. 
6. Да прочетеш книга, която много искаш да прочетеш. 
7. Да прочетеш седем книги. 

 Първият път, когато видях предизвикателствата бях малко разочарована, тъй като през миналите две години бяха много по-забавни и интересни, но все пак няма да се оплаквам, защото знам, че пак ще си е много забавно. 
 Ето ги и книгите, които избрах: 
 За първото предизвикателство избрах "The Ocean at the End of the Lane" на Нийл Гейман. 
 За второто предизвикателство търсенето беше дълго и отчайващо, защото мислех, че няма никой друг освен Йовков с Й, но после, докато търсех автор с Ш за Сиел по рафтовете си, ръката ми попадна върху "Кралицата на Тиърлинг" на Ерика Йохансен и подскочих от радост. 
 За третото предизвикателство реших да прочета любимата книга на Айви, която е "Тайната история" на Дона Тарт. Fun fact: спечелих книгата от конкурс на самото издателство "Еднорог". 
 Четвъртото предизвикателство го покривам пак с "The Ocean at the End of the Lane" на Нийл Гейман, тъй като е една от последните книги, които си поръчах и пристигнаха скоро. 
 Тъй като няма как да изпълня петото предизвикателство, ако избера някоя книга като горепосочените, избрах "Малкият принц" на Антоан дьо Сент-Екзюпери. 
 За шестото предизвикателство избрах "The Raven Boys" на Маги Стийвотър, тъй като от месеци точа лиги по нея и нямам търпения да я прочета. 
 И тъй като ми трябваха още 2 книги, за да покрия и последното и седмо предизвикателство, избрах "Сплавта на закона" на Брандън Сандърсън и "Железният изпит" на Холи Блек и Касандра Клеър. 


 Реших и аз като Ева да сметна колко страници имам да чета общо и се оказа, че са 2423. Съмнявам се да успея да ги прочета, но съм много мотивирана и ще се радвам и на две прочетени книги от купчината. 
 А вие ще участвате ли? Кои книги сте избрали?

Saturday, July 25, 2015

Разочароващи Продължения/Disappointing Sequels


 Този пост бе вдъхновен от "Рисунка за Айла", третата и последна книга от трилогията на Стефъни Пъркинс, която така неочаквано ме разочарова. Така че реших да посветя един пост в блога си на последните книги/продълженията в поредици/трилогии, които са ме разочаровали или са ме оставили, желаеща още. 
 Със сигурност ще има спойлери, така че бъдете внимателни. Ще предупреждавам, ако има много важни спойлери. 
*
 This post was inspired by "Isla and the Happily Ever After", the third and last book in Stephanie Perkins' trilogy, which disappointed me so unexpectedly. So I decided to dedicate a post in my blog to sequels that have disappointed me or left me wanting more. 
 There are surely going to be spoilers so be careful. I will warn you if there are any important ones. 

1. "Сойка-присмехулка" на Сюзан Колинс/"Mockingjay" by Suzanne Collins


 Тази книга беше една от първите, които ме разочароваха. Всичко беше или твърде прибързано, или твърде забавено. Бяха убити герои, които имаха огромен потенциал и със сигурност не заслужаваха съдбата си. Бяха посветени повече страници на описания на котката на Прим, отколкото на епилога, който не постигна нищо. Сюзан Колинс завърши една трилогия, изпълнена със силни герои и борба, в 2 страници, което беше твърде малко за мен. 

*
 This book was one of the first ones to disappoint me. Everything was either too fast-paced, or too slow-paced. Characters with a lot of potential who didn't deserve their fate in any way were killed off. More pages were dedicated to descriptions of Prim's cat than to the epilogue which didn't achieve anything. Suzanne Collins concluded a trilogy full of strong heroes and battles in 2 pages which wasn't enough for me. 

2. "Предани" на Вероника Рот/"Allegiant" by Veronica Roth


 Всеки, който е чел книгата, я мрази, защото *СПОЙЛЕР СПОЙЛЕР СПОЙЛЕР* Трис умира, но самата аз нямах никакъв проблем с това. Даже мисля, че беше доста смел акт от страна на Вероника Рот, който щеше да проработи много добре, ако цялата книга не беше едно голямо разочарование. Героите не бяха себе си. Не получихме обещаното действие, обещаната информация за света извън оградата, който беше така мистериозен в първите две книги. Една гледна точка щеше да бъде достатъчна, тъй като явно се виждаше, че авторката не можеше да се справи с две. 
*
 Everyone who has read the book hates it because *SPOILER SPOILER SPOILER* Tris dies, but I didn't mind that. I even think that it was a brave act by Veronica Roth, which would have worked well if the whole book wasn't one big disappointment. The characters weren't themselves. We didn't get the promised action, the promised information about the world behind the fence which was so mysterious in the first two books. One point of view would have been enough since, which could be seen, the author couldn't manage with two. 

3. "Кръвта на Олимп" на Рик Риърдън/"The Blood of Olympus" by Rick Riordan


 Обожавам "Пърси Джаксън и боговете на Олимп" и "Героите на Олимп", но тази последна книга не очаквах да ме остави с такова празно чувство. Във всички книги от втората поредица преди "Кръвта на Олимп" Рик Риърдън даваше обещания за големи и напрегнати битки, за края на света, за загуби и за саможертви. Но не получихме нито едно от тези неща. Битките в последната книга липсваха, освен няколко малки. Нашият любим герой, Пърси, не беше себе си и го бяха изкарали като пълен идиот, който не знае как да се справя с нищо. А най-голямата и най-очакваната битка в поредицата продължи едва 3 страници. Светът не беше обгърнат нито в огън, нито в лед, както бе прадсказано в пророчеството. Ако продължа да пиша, ще разкажа всичко, което се случва в книгата, така че спирам, но ще оставя тази снимка тук, в която писах за книгата, така че който иска, може да прочете какво мисля. Още си обожавам поредицата, но мисля, че Рик Риърдън можеше да се справи много по-добре от това. 
*
 I adore "Percy Jackson and the Olympians" and "The Heroes of Olympus" but I didn't expect this last books to leave me with such an empty feeling. In all the books in the second series before "The Blood of Olympus" Rick Riordan was giving promises for big and intense battles, for the end of the world, for loses and for sacrifices. But we didn't get any of those things. The battles in the last book were missing, except for a few small ones. Our favourite hero, Percy, wasn't himself and they had turned him out to be an idiot who doesn't know how to deal with anything. And the biggest and most anticipated battle in the series was merely 3 pages long. The world didn't fall to storm, nor to fire like the prophecy had predicted. If I continue writing, I will just tell everything that happens in the book so I'll stop but I'm leaving this picture here in which I wrote about the book, so if anyone is interested, they can read what I think. I still love the series but I think that Rick Riordan could've done better. 4. "Смарагдовозелено" на Керстин Гир/"Emerald Green" by Kerstin Gier 


 Много харесах първата книга, когато я прочетох преди време. Харесах и втората, но не чак толкова много, колкото първата. И после прочетох третата. Трилогията по принцип е много прибързана, но тази бързина беше прекалена в третата книга. И в твърде много ми дойде перфектният край. 
*
 I liked the first book a lot when I first read it. I liked the second one as well but not as much as the first one. And then I read the third one. The trilogy is normally very fast-paced but the pacing was way too fast in the third book. And the perfect ending was just too much for me. 

5. "Рисунка за Айла" на Стефъни Пъркинс/"Isla and the Happily Ever After" by Stephanie Perkins


 Още не съм завършила книгата. Имам около 50 страници, но знам че няма да я харесам или обикна в тези страници. Обичам първите две книги, "Целувка за Ана" и "Звезди за Лола", така че мислех, че третата още повече ще я заобичам, но се оказа, че Айла е себична кучка, която намразих. И стилът на писане на Стефъни Пъркинс ми се стори много слаб в тази книга. Казано накратно: разочарована съм. 
 Edit: Пиша това след като вече съм прочела последните 50 страници. Книгата всъщност ми хареса, колкото и срамно да е за мен да го призная, защото бях толкова убедена, че ще продължавам да я мразя. :Д Все още не харесвам самата Айла, която коренно се промени за 2 страници (странно, но добре, ще го приема), не харесвам и средната част на книгата a.k.a. страници 50-300. И все още мисля, че е много под нивото на първите две. 
*
 I still haven't finished the book. I have around 50 pages left but I know that I won't like it or love it in these pages. I love the first two books, "Anna and the French Kiss" and "Lola and the Boy Next Door", so I though that I would love the third one even more but it turned out that Isla is a selfish bitch who I started hating. And the writing style of Stephanie Perkins felt really weak in this book. To sum it up: I'm disappointed.
 Edit: I'm writing this after I've finally read the last 50 pages. I actually like the book, which is embarrassing for me to admit because I was so sure I would hate it. :D I still don't like Isla who changed completely for 2 pages (weird, but okay, I'll accept it), I don't like the middle of the book either a.k.a. pages 50-300. And I still think it's way below the level of the first two books. 

Tuesday, July 21, 2015

Birthday Book Haul: Part 2

 Най-накрая успях да си поръчам втората част от подаръка за рождения ми ден от мен към мен и тази сутрин пристигна при мама (в магазина, който работи). Взех си голямата раница и веднага потеглих към нея с велосипеда, защото дори 40 градуса не могат да ме държат далеч от книгите ми. И, което очаквах, тъй като беше адски горещо навън, прилоша ми и ми причерня пред очите и трябваше да седя на хладно няколко минути и да се поливам като цвете със студена вода. Когато се почувствах по-добре си прегледах книжките, които, трябва да отбележа, че са в перфектно състояние и искам да благодаря на knigomania.bg. Напъхах всички 11 книги в раницата си и бавно-бавно се върнах у дома, където веднага включих климатика и започнах да правя снимки на бебетата ми. Тъй като не знам твърде много за повечето от книгите, няма да се опитвам да обясня за какво се разказва, а само ще ви оставя да се наслаждавате на снимките и ще прикача линкове към книгите в GoodReads, че да видите за какво става дума, ако ви интересува. 
*
 I finally managed to order the second part of my birthday present from me to me and it arrived this morning to the store my mother works in. I grabbed my big back pack and immediately took off with my bike because even 40 degrees Celsius cannot keep me away from by books. And, which I expected since it was so damn hot outside, I got sick and I nearly fainted and I had to sit down in a chilly place for a few minutes and I had to water myself like a plant with cold water. When I finally felt better I looked through my books, which, I have to admit, are in perfect condition and I want to thank knigomania.bg. I put all of my 11 books in my back pack and slowly returned home where I immediately turned on the AC and started taking pictures of my babies. Since I don't know much about most of the books, I will not attempt to explain what they're about and I'll just leave you to enjoy the pictures and I will put links to the books on GoodReads, so you can see what they're about if you're interested. 

Sunday, July 19, 2015

Summer Vibes Няма как да прекарам нито един ден без да слушам музика, а през лятото ми се удава прекрасната възможност по цял ден да се наслаждавам на песни. Любител съм на това да откривам нови артисти и песни, което постоянно го правя. И днес исках да споделя някои от песните, които открих, и които (аз) мисля, че са подходящи за горещия сезон. Няма какво повече да се обяснявам, така че ви оставям песните:Sunday, July 12, 2015

"Тъмна любов" на Дж. Р. Уорд


 Потопете се в мрачния свят на една раса от вампири, която води ежедневна борба за оцеляването си. Ожесточена война се води между вампирите и Обществето на лесърите, които безмилостно преследват противниците си и не спират пред нищо, за да ги унищожат напълно. Организация от шестима силни войни, наречена Братството на черния кинжал, се опитва да защити расата си. Един от братята, Рот, е водачът им, а също и кралят на всички вампири, и единственият останал чистокръвен вампир. Малко преди да бъде убит, Дариъс, един от най-добрите бойци на Братството, моли краля си да се погриже за дъщеря му Бет, която скоро ще премине през промяната и целият й живот ще се преобърне с главата надолу.

 Книгата беше типичната паранормална романтика, но беше забавна за четене и също така е много пристрастяваща. Сюжетът не беше нещо невиждано, но някои аспекти от животите на вампирите на Дж. Р. Уорд бяха интересни и оригинални. Борбата, която водят не е типичната вампир срещу върколак, а срещу хора, които са си продали душата и единсвтеното нещо, което им доставя удоволствие е да убиват вампири. И затова искам да аплодирам авторката, защото не е използвала класическата тропа. 
 Стилът на писане беше много лек и увлекателен, така че книгата се чете много бързо и прелиташ през страниците. Дж. Р. Уорд не използва някакви сложни и измислени думи за света си, а тези, които не са познати са обяснени в началото на книгата. Авторката се справя добре с диалога, но не чак толкова добре с описването на околностите, което си е нормално, защото паранормалните романтични книги не са известни с живописните си описания, а с остроумните диалози и най-вече - еротичните сцени. 
 Всички герои бяха много интересни, макар че за много от тях бяха използвани стереотипи. Много от братята бяха забавни и ми се иска да има една книга само и единствено за тях, без техните love interests. Но най-любими ми бяха Бъч и Мариса и нямам търпение да стигна до тяхната книга. 
 Имам чувството, че връзката между Бет и Рот се разви твърде бързо, защото за два дни вече бяха стигнали до "Обичам те, любов моя!", от което не бях доволна. Иска ми се авторката да беше забавила малко поне тази част от книгата. Нямаше да имам против, ако книгата се развиваше в рамките на няколко седмици. 
 Имаше някои сексистки и хомофобски коментари в книгата, с които се надявам, че в другите книги авторката ще се прости и няма да ги използва, но сега съм ги отбелязала и затова дадох на книгата 3 от 5 звезди. 
 Перфектна е за четене през лятото, и най-вече на плажа, докато се излежаваш под слънцето (колко иронично, че вампирите не могат). Свежа и забавна, държи те под напрежение през цялото време и не те оставя да скучаеш. 

Wednesday, July 8, 2015

Birthday Book Haul: Part 1

 На 4 юли станах на 16 години и беше един от най-хубавите дни в живота ми. Първоначално мислех да направя пост за това как с приятелите ми си прекарахме, но после се отказах. Но все пак ще направя пост за това какви книги получих и какви си поръчах.
 Книгите, които получих от приятелите ми бяха:

 1. "Тъмна любов" на Дж. Р. Уорд


 Книгата я чета в момента и сигурно утре ще я свърша, така че очаквайте ревю. Засега ми харесва, лека и забавна е. Също така е страхотна за четене на плажа или край басейна. 

 2. "Сплавта на закона" на Брандън Сандърсън


3. "Кралицата на Тиърлинг" на Ерика Йохансен


4. "Ана в рокля от кръв" на Кендар Блейк


5. "Ерагон" на Кристофър Паолини


 Това бяха книгите, които получих от прекрасните си приятели и ако някой от тях чете това, тнкс, брос.  Сега да преминем към книгите, които си поръчах с част от парите, които членове от смейството ми дадоха, защото им е по-лесно да правят така вместо те да си ми купуват книги. :д
 Преди време видях, че поредицата "Песен за огън и лед" с новите корици беше на намеление в един сайт и се молех намелението да продължи до рождения ми ден. Което се случи, така че се възползвах от възможността да си ги взема, макар че си имам първите три книги със старите корици, нО ПЪК НОВИТЕ КОРИЦИ!!!! 

1. "Игра на тронове"


2. "Сблъсък на крале" 


3. "Вихър от мечове" 


4. "Пир за врани"


5. "Танц с дракони" 


Wednesday, July 1, 2015

Unpopular Opinions Tag

 Не мисля, че съм тагната от някого, но все пак ще направя тага, защото няма за какво друго да пиша в момента. 

 1. Популярна книга или поредица, която ти не харесваш: "Петата вълна" на Рик Янси и "Обсидиан" на Дж. Л. Арментраут не ги понасям и съм от малкото хора, които мразят тези книги. И не мисля да продължа със следващите книги от поредиците. 

 2. Популярна книга или поредица, която е по-скоро мразена, но ти я обичаш: Не бих казала, че е "мразена", а по-скоро не е известна и е доста проблематична, но си обичам "Заветът Мефисто" на Тринити Фейгън (която вече е Стефани Фейгън) и ми е нещо като guilty pleasure. Поредицата не е нищо особено и даже не мисля, че авторката ще може да я довърши, защото вече се самоиздава, а със сигурност няма достатъчно пари за да издаде всичките книги от поредицата. 

 3. Любовен триъгълник, в който главния герой е избрал човека, който ти не си искал да избере (или романтична двойка, която не харесваш): Мразя любовни триъгълници и в повечето случаи се моля главният герой да си остане сам и да не "избира" никого, но ако се случи да съм за един от хората, то тогава главният герой избира този, който не харесвам. 

 4. Популярен жанр, към който рядко посягаш: Трилъри, криминални, ужаси. Мисля, че от изброените само от ужаси съм чела една книга и от криминалните една. Не ги харесвам и не мисля, че някога бих посегнала към тях, защото съм далеч по-привлечена от фентъзи жанра. 

 5. Популярен или много обичан герой от книга, който не харесваш: Деймън Блек от "Обсидиан", Джейс от "Реликвите на смъртните", Уил от "Адските устройства", които са всеобщите любимци на книжни влогъри и блогъри, а аз не чувствам нищо освен омраза към тях. Хората предпочитат да игнорират проблематичните им характери, защото все пак са от "готините момчета". 

 6. Популярен автор, който не успява да ти се хареса: Касандра Клеър. Жената сигурно точно в този момент създава още една поредица за Ловците на сенки, чудейки се как да източи още пари от феновете си. Не схващам как е станала толкова обичана и известна като се опитва да продаде едни и същи книги отново и отново, само сменяйки имената на героите и периодът на време, в който се развиват книгите й. 

 7. Популярни и често използвани в книгите тропи, които си се уморил да срещаш (като "изгубени принцеси", продажни владетели, любовни триъгълници и др.): Забранената любов, любов от пръв поглед, любовта като цяло. От дълго време вече ми е омръзнало да чета само и единствено за любовта между двама хетеросексуални бели хора, което го виждаме навсякъде. Къде са всички асексуални хора, хомосексуални, бисексуални, пансексуални, демисексуални, хора, които не искат да се определят като някаква сексуалност и т.н.?! Къде са всички genderqueer хора? POC? 

 8. Популярна поредица, която нямаш желание да прочетеш: Чела съм първите три части на "Реликвите на смъртните" и нямам грам желание да продължа с поредицата или пък да прочета бъдещите поредици на Касандра Клеър. 

 9. Казват, че "книгата винаги е по-хубава от филма", но има ли филмова или телевизионна адаптация, която харесваш повече от книгата-първоизточник?: Макар и да харесвам "Лабиринтът: Невъзможното бягство", мисля, че филмът беше по-добър (и да, мнението ми е малко повлияно от участието на Дилън О'Браян и Ки Хонг Ли). Също така и "Сойка-присмехулка: част 1" беше много по-добър от книгата и мисля, че втората част ще е още по-добра.