Wednesday, May 21, 2014

късче душа

  
  Влязох в книжарницата и вдишах миризмата на книги. Поздравих продавачката и минах в най-задната част, при фентъзи книгите. Загледах се в тях и започнах да чета заглавията. Бях ги виждала стотици пъти и знаех всичко къде се намира. Чувствах книжарницата като свой втори дом.
  Доближих книгите и ги докоснах с върха на пръстите си. Започнах да вървя и продължих да прокарвам ръката си по книгите. Спрях се до една, изкарах я и я подържах в ръце. Беше 'Името на вятъра' от Патрик Ротфус. Приятелката ми се опитваше да ме накара да я прочета от няколко седмици. Взех я със себе си и продължих да обикалям около книжарницата. Понякога спирах и се заглеждах в някои книги, а други ги взимах и прочитах заглавията, но пак ги връщах на местата им.
  Всички тези книги криеха различни светове, любов, щастие, страдание и отчаяние. Всички тези книги пазеха тайни и емоции.  Всички тези книги държаха късче от душата на своите писатели. И всеки читател даваше живот на това късче. 
  Върнах се при продавачката и платих книгата, която купувах. Благодарих и излязох навън на прохладния въздух. Бях готова да отида вкъщи и да дам живот на тази душа.

No comments:

Post a Comment